За всичко свързано с градината или площите около вилата, къщата или междублоковото пространнство също може да се обърнете към нашата бригада. Занимаваме се с монтаж на тротоарни плочки паркоелементи и павиране Редим калдъръм в градината с избрани от вас скални плочи. Чакълираме и тръмбоваме площи в градината.

Асфалтираме и кърпим пътната настилка. Услуги с горещ асфалт за гараж двор и тн.